Gaur egungo egoera

COP 27

Munduko min­istroak, poli­tiko, agin­tari­ak, ONG eta her­ri­tar­ren ordezkari­ak Sharm el-Sheikhen (Egip­to) bil­du ziren. Nazio Bat­ue­tako 27 bil­era da aldake­ta kli­matikoari aurre egit­eko. Lrrialdizko bil­era izan da, izan ere, azken urte­otan Co2 emi­sioak gorak­da izu­gar­ri zian dute­lako eta duela hamarka­da batzuk finkatu­tako hel­bu­rua oso urrun ikusten delako, grad­u­ak 1.5 etik ez igotzea hain zuzene ere. 

Baina…nortzuk har­tu dute parte? 

Europakko her­ri­alde boteretsue­nak, Ingalaterra(nahiz eta hasiern ukatu), Frantzia, Alemania…Afrikako hain­bat lehen­dakari, Ozeaniko beste hain­bat, haiek baiti­ra erag­i­nak pairatzen dituztenak, uharteak izanik ur mailaren goraka­da ikusten ari dire­lako.

KEZKAGARRIA!!!!!!

Mund­u­an gehien kut­satzen duten her­ri­aldek ez dira joan: Txi­na, India eta Erru­sia. Zoritxar­rez, nahiz eta beste hauin­bat eraba­ki har­tu, her­ri­alde hauek ez parte har­tuz gero lor­tu nahi den hel­bu­rua oso zaila da lortzea.

Tona per capi­ta, hau da, pert­sona bakoitzeko